Faste aktiviteter

Kirkerne har meget andet at byde på end søndagsgudstjenester. Vi har to kirkekor, et ungdomskor, der varetager kirkesangerfunktionen og et børnekor.  Vi afholder særgudstjenester og laver forskellige aktiviteter og arrangementer som fx. foredrag, koncerter, babysalmesang og meget andet.

I kalenderen og under nyheder kan du se hvornår vi har forskellige aktiviteter. Her på siden kan du læse lidt om de ting der sker.

 

Babysalmesang

Ca. en gang om året er der et hold med babysalmesang for nybagte forældre og deres babyer. Det foregår i sognehuset ved Gelsted Kirke. Vi synger både salmer og børnesange, og leger forskellige lege. Indimellem er der lidt at spise, både til børn og voksne. Deltagelse er gratis. Vi annoncerer nye hold her på siden.

Fastelavnsgudstjeneste

Vi plejer at afholde fastelavnsgudstjeneste, hvor udklædte børn og forældre kan komme og høre præstens fortælling, og synge med salmerne i kirken. Efter gudstjenesten slår børnene katten af tønden og spiser fastelavnsboller.

 

Kirkehøjskolen i Middelfart provsti

Formålet med Kirkehøjskolen er at lave kurser i kristendom, hvor deltagerne sammen kan blive klogere på tro og religion, kirke og kristendom.

Det er kristendomsundervisning for voksne. Emnerne er centrale kristne eller religiøse temaer, formidlet forståeligt og livsnært. Der er plads til fordybelse og også til samtale og erfaringsudveksling.

Du kan læse mere om Kirkehøjskolen og se deres program på: www.kirkehojskole.dk.

 

Kirkekor

Ved Gelsted og Tanderup kirker er der to kor, et børnekor og et ungdomskor under ledelse af organist Lars Reinholt.

Børnekoret øver i Gelsted Sognehus torsdag fra 14.00 – 15.30.
Ungdomskoret øver i Tanderup, torsdag kl. 17.00 – 18.45.

Ungdomskoret deltager i søndagens gudstjenester hver søndag, og børnekoret deltager ca. 1 gang pr. måned. Alle er velkomne til at deltage, ring til organisten for yderligere oplysninger på telefon 23 80 39 38.

 

Koncerter, og foredrag

Kirkerne er med deres store sale og specielle akustik også oplagte til gode koncertoplevelser, og foredrag evt i sognehusene.

Se i nyheder og kalender for kommende koncerter.

 

Minikonfirmander

Alle børn i 3. klasse, med bopæl i Gelsted og Tanderup Sogne, tilbydes minikonfirmandundervisning i efteråret.

Undervisningen for de kommende 3. klasser begynder sidst i september.   (indskrivning ved et forældremøde i august).

Ønsker I at høre nærmere så ring til sognepræst Dorthe Stæhr Nielsen på Telefon 64 49 10 96.

 

Plejehjemsgudstjeneste

Plejecenterets beboere deltager i gudstjenester  i Gelsted Kirke, fordi der er en række frivillige, der hjælper til.

Derudover er der hver måned gudstjeneste på plejecenteret, om tirsdagen kl. 14.15.

I 2017 er datoerne:

31. januar

21. marts

25. april

23. maj

27. juni

25. juli

29. august

19. september

24. oktober

21. november

OG – 24. december, juleaften er det kl. 10.00

 

 

Samarbejdende Sogne: er et samarbejde mellem de 12 sogne i gammel Ejby kommune. Der arrangeres meget forskelligt, f.eks koncerter, foredrag, mv. ca 6 gange om året på skift i de  deltagende kirker. Næste års tema er : “Det moderne menneskes slagside”

Formålet med samarbejdet er:

– At styrke samarbejdet og det kirkelige fællesskab på tværs af sognegrænser

– At muliggøre arrangementer, som er for smalle, for omfattende eller for dyre for det enkelte sogn.