Nyheder

13. september: orienteringsmøde med mulighed for opstillingsmøde i Gelsted Sognehus, kl. 19.00. – den næste 4-årige periode i Gelsted Menighedsråd.

Kom og vær med ! Ved orienteringsmødet fortæller menighedsrådet om menighedsrådets opgaver og kompetencer. Derefter redegøres for arbejdet i de sidste 4 år. Endelig redegøres for kommende opgaver i menighedsrådet. Derefter er der mulighed for at afholde et opstillingsmøde. I Gelsted Sogn består menighedsrådet af 7 medlemmer + sognepræsten. Valgbar er medlemmer af folkekirken, –…

“Erfaringer fra et Hospice” – torsdag d. 12. maj, kl. 19.00:

Sogne- 0g hospicepræst Ole Hansen fortæller om sit virke. Livet på et hospice indeholder rigtig mange facetter, bl.a. LIV – HUMOR – KÆRLIGHED – SORG – ALVOR – LIDELSE – DØD ofte opleves tiden på hospice, som et lykkeligt afsnit af livet. Foredraget er i Tanderup Sognegård, og alle er velkomne!