Nyheder

Menighedsrådsvalget 2016 -kandidatlister:

Hermed bekendtgøres, at sidste  frist for at indlevere kandidatliste til valget er: 27. september 2016,  kl. 19.00. Foreligger der kun én gyldig kandidatliste d. 11. oktober, betyder det, at der er fredsvalg, afstemning d. 8. november aflyses, og den ene kandidatliste udgør det nye menighedsråd. Er der ønske om at indsende kandidatliste senest d. 27. september kan det…

50+ middag i Tanderup Sognegård d. 30. oktober kl. 17

Søndag d. 30. oktober kl. 17 inviterer Tanderup Menighedsråd den mere modne del af sognet til middag i sognegården. Der vil først være spisning og hyggeligt samvær, og dernæst er der gudstjeneste i kirken. Efter gudstjenesten serveres der kaffe. Tilmelding til Inger Jørgensen, tlf. 29 71 10 34 eller e-mail wedellsborgvej3@gmail.com