Nyheder

8. marts: Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Efter gudstjenesten kl. 9.00 I Gelsted Kirke, samles indsamlerne i Sognehuset, hvor der serveres brunch, indsamler får tildelt en indsamlingsrute. Efter turen er der kakao og boller i Sognehuset, og dagens resultat gøres op. Vi håber alle, der er så heldige at få besøg af en indsamler vil tage godt imod.  

Babysalmesang starter d. 19. februar i Gelsted Sognehus kl. 10.30

Forårets babysalmesang starter i Gelsted Sognehus torsdag  d. 19 februar 2015. Vi mødes fra 10.30 til 12.00. Det er sang og bevægelse for de helt små, ca. 3 – 12 mdr. Vi synger og leger 1/2 time, derefter kaffe/te og rundstykke/sutteflaske – og en masse snak og hygge. Alt foregår i et tempo, der passer…

1. Februar kommer Dorthe Stæhr Nielsen tilbage efter studieorlov.

Dorthe har i sin orlov på tre måneder fra 1. november til 31. januar fordybet sig emnet: Skyld og skam. D. 12 marts holder hun et foredrag i Gelsted Sognehus, kl. 19.00 – hvor hun vil komme omkring begrebet skam fra forskellige perspektiver. Foredraget hedder :”Skam og modernitet – perspektiver på skam” Aftenen er gratis…

Fastelavn, 15. februar, kl. 14.00 i Gelsted Kirke

Efter gudstjenesten mødes vi på Holmegården til tøndeslagning, fastelavnsboller og saftevand, kaffe. Alle børn er velkomne til at være udklædte både i kirken og på Holmegården. Vi kårer tre kattekonger og dronninger.